گزارشی از برگزاری اول ماه مه در شهر سلیمانیه

گزارشی از برگزاری اول ماه مه در شهر سلیمانیه

عصر امروز ساعت 4 با فراخوان کمیته برگزاری اول ماه مه صد ها تن از کارگران و فعالین کارگری و نماینده احزاب و نهادهای سیاسی و مدنی مراسم اول ماه مه را در خیابان سالم شهر سلیمانیه برگزار کردند. مراسم در اغاز با قطعه شعری به مناسبت روز جهانی کارگر از سوی ترزه عباسی آغاز […]