کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی : فراخوان براي برگزاري مراسم روز جهاني كارگر در تركيه

فراخوان براى برگزارى مراسم روز جهانى كارگر در تركيه جهت همبستگی بیشتربه سیل خروشان طبقه کارگرجهانی بپیوندیم روز جهانی کارگر، روز گرامیداشت مبارزات کمون پاریس، 1886 شیکاگو، انقلاب اکتبر و دویست سال تاریخ مبارزه انقلابی طبقه کارگر در اقضا نقاط جهان است، روز دفاع و خواست آزادی و برابری اجتماعی و اقتصادی است، روز دفاع […]

پیش بسوی برگزاری متحدانه روز جهانی کارگر

پیش بسوی برگزاری متحدانه روز جهانی کارگر کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد جمهوری اسلامی با شدت بیش‌تری در بحرانهای داخلی و خارجی فرو می‌رود، او این را می داند و برای نجات و خرید فرصت‌های بیش‌تر به تلاش و کوشش خود می افزاید، در مقابل بحران‌ها بیش‌تر فشار می‌آورند. هسته‌ی مرکزی این نظام […]