کمونیستهای انقلابی

کمونیستهای انقلابی: ویدئو کلیپ تکمیل شده از عکسهای یازده اردیبهشت ۱۳۹۲

کمونیستهای انقلابی: اول ماه مه ۲۰۱۳

اسپانیایی ها، در یکم ماه مه، و در اعتراض به کاهش خدمات عمومی و سیاست های ریاضتی دولت، پر شمارتر از دیگر اروپاییان در تظاهرات روز جهانی کارگر ظاهر شدند، چرا که میلیون ها نفر از آنان بیکارند ادامه مطلب