نسان نودینیان

نسان نودینیان – داوود رفاهی: اخبار کارگری, ویژه روز جهانی كارگر

 قطعنامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسب اول ماه مه ٢٠١٣ – ١٣ اردیبهشت ماه ١٣٩٢ بار دیگر اول ماه مه روز جهانی کارگر از راه رسید. بیش از یکصد سال است که در این روز میلیونها کارگر در سرتاسر جهان  فریاد عدالت خواهی سر میدهند تا نوید بخش رهایی جامعه ی بشری از درد […]

اول مه سرخ در شهرهای كردستان

صاحبه با نسان نودینیان كارگر كمونیست: علیرغم سركوب و دستگیریها، یك اول مه سرخ در کردستان برگزار شد. زمینه های ابژكتیو برگزاری این مراسم ها كدامها بودند؟ نسان نودینیان: امسال ما در كردستان شاهد برگزاری یك اول ماه مه سرخ و برگزاری  مراسم های همبستگی كارگران در كردستان بودیم. زمینه ها و فاكتورهای مهم در […]

آیا خسته نشده اید!؟ در حاشیه دستگیری فعالین کارگری در سنندج

نسان نودینیان:  آیا خسته نشده اید!؟ این سوالی است که هر سال در روزجهانی کارگر و روز جهانی زن با دستگیری فعالین کارگری و جنبش برابری زن اکثریت قریب به اتفاق  مردم در ایران، مطرح میکنند.  کدام فعال کارگری است که هر سال توسط نهادهای امنیتی و اطلاعات جمهوری اسلامی دستگیر نشده و در زندان […]

سال ١٣٩٢ و اول ماه مه، سال اعتراضات كوبنده برای افزایش دستمزدها

نسان نودینیان: دولت و اطاق های فكری آنها امسال نمیتوانند راحت از كنار تصویب «حداقل دستمزدها» عبور كنند. نیم كلاج های خانه كارگریها و نماییندگان مجلس و «آه و ناله» های آنها كه تقریبا هر روز در مورد حداقل دستمزدها شنیده میشود، نشان میدهد که عبور از این مسله سخت شده است. مساله  دستمزدها بعنوان […]