ناهید وفائی

داستان کوتاه به مناسبت اول ماه مه به اسم کاری باید کرد

 ناهيد وفايى روزهای بعد از جنگ بیست و چهار روزه سنندج شعله کاری باید کرد با پایان جنگ بیست و چهار روزه شهر سنندج و خروج پیشمرگان از شهر، شهر همچون سرزمین مردگان در خاموشی فرو رفته بود. در کوچه و خیابانها آشغال، با نمای کریه و زشتی تلنبار شده بود و وقتی که باد […]