ناصر مرادی

نگاهی به اول ماه مه امسال روز جهانی کارگر

کارگران و فعالین کارگری در اقصی نقاط جهان روز اول ماه مه را گرامیداشتند. در روز اول ماه مه مناسبت و فرصتی فراهم شد تا طبقه کارگر جهانی با قدرت اجتماعیش به میدان بیاید و عزم و اراده و اتحاد خود را برای پایان دادن به سیستم بردگی مزدی نشان دهند و نظم سرمایه را […]