ناصر اصغری

نمايش مصمم خواست طبقه کارگر براي از بين بردن اختلافات طبقاتي» درباره چگونگي پيدايش اول مه

 ناصر اصغري:  هر ساله در حول و حوش اول ماه مه صدها مطلب به مناسبت اين روز به زبانهاي مختلف و از جمله فارسي نوشته و به بحث گذاشته ميشوند. اکثر قريب به اتفاق اين مباحث شامل تجزيه و تحليل وضع طبقه کارگر، فراخوان، پيام، و يا برجسته کردن يک يا چند مطالبه جنبش کارگري ميباشند. […]

اول مه لحظه تولد روزی بزرگ

 ناصر اصغری: در سال ١٨٣٥ بخشی از کارگران یکی از معادن ذغال سنگ در اعتراض به طولانی بودن ساعات کار اعتصاب می‌کنند و دولت به خواست آنها مبنی بر ١٠ ساعت کار تن می‌دهد.  کارگران استرالیا در سال ١٨٥٦ تصمیم میگیرند روزی را در مطالبه روز کار هشت ساعته جشن بگیرند و روز ٢١ آوریل را […]