فعالین جنبش لغو کار مزدی

اول ماه مه، سناریوی تسلیم یا روز نمایش قدرت

 فعالین جنبش لغو کار مزدی: مراسمی که این سال ها با نام اول ماه مه و در زیر پرچم این روز انجام می گیرد، اگر نه سراسر، اما در سطحی وسیع به تعزیه گردانی ها، شبیه خوانی ها و سیه زنی ها رایج جماعت دینداران یا توده های متوهم به امامان دین می ماند. این […]