فراخوانی از کمیته برگزاری اول ماه مه در شهر سلیمانیه

فراخوانی از کمیته برگزاری اول ماه مه در شهر سلیمانیه

کمیته برگزاری اول ماه مه همه کارگران و زحمتکشان و مردم شهر سلیمانیه و حومه را به شرکت در مراسم با شکوه اول ماه مه روز جهانی کارگر دعوت می نماید و از کارگران دعوت به عمل می اورد تا به شیوه گسترده در این مراسم باشکوه شرکت نمایند. زمان و مکان برگزاری مراسم اول […]