علیرضا بیانی ومحمد اشرفی

علیرضا بیانی ومحمد اشرفی: وضعیت عمومی طبقه کارگر در شرایط کنونی و چشم انداز مبارزه طبقاتی, به مناسبت بزرگداشت روز جهانی کارگر

وضعیت عمومی طبقه کارگر….  گفتمان سیاسی اجتماعی شنبه 27 آوریل زمان: به وقت