شباهنگ راد

کارگران و کودکان کار در اوّل ماه مه!

 شباهنگ راد:  روز جهانی کارگر در راه است. در این روز، قداره‏بندان و صاحبان تولیدی، اعتراضات پایه‏ای و به‏حق کارگران را در شیگاگوی امریکا به خون کشاندند. در این روز کارگران به میدان آمدند و خواهان تعدیل شرایط و کاهش ساعات کار شدند و اعلام نمودند که بدون توان و بازوی آنان چرخه‏ی جامعه از […]