سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه

بیانه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به مناسبت روز جهانی کارگر

اول ماه مه، روز جهانی کارگر، که به پاسداشت یاد و خاطره تابناک  کارگرانی که در حمله پلیس شیکاگوبه تظاهرات حق طلبانه کارگری حدود یکصدو بیست سال پیش کشته شدند، و از این روی از سوی اتحادیه ها و سازمان های جهانی کارگری آن دوران به عنوان نماد اتحاد و همبستگی جنبش گسترده و دیر […]