سندیکای کارگران خبازی های شهر سنندج و حومه – سندیکای کارگران خبازی های مریوان و سروآباد

پیش بسوی برگزاری مراسم روز جهانی کارگر- سندیکای کارگران خبازی های شهر سنندج و حومه – سندیکای کارگران خبازی های مریوان و سروآباد

کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل‌هاي کارگري شنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ یازدهم اردیبهشت مصادف است با اول ماه مه (روز جهانی کارگر)، روزی که کارگران آمریکایی در سال 1886 به پا خواستند و خواهان برسمیت شناخته شدن حقوق انسانی خود شدند که متاسفانه آماج تهاجم وحشیانه سرمایه داران و حامیان سرمایه درآمریکا قرار گرفتند. […]