ستاره.تهران

داستان بلند : سانتینو پلدی, بمناسبت روز جهانی کارگر تقدیم به تمام زحمتکشان و کارگران شریف جهان

(ستاره.تهران) Santino Poldi «مون سیتی» در تاریکی و سرما  فرو رفته بود.شهری کوچک اما پر جمعیت. با جنگل کوچکی در همان نزدیکی و معدن مس و دریاچه ای که میرفت تا خشک شود. ایزابلا خسته از کار روزانه و پس از صرف شام ساده و مختصر ٬ سعی کرده بود بخوابد چون باز فردا باید […]