رادیو صدای زنان

رادیو صدای زنان : با مارکس به استقبال روز کارگر برویم , کار مزدی و سرمایه – نوشته کارل مارکس – کتاب گویا

رادیو صدای زنان طی شش هفته، جزوه «کار مزدی و سرمایه» مارکس را پخش کرده است. ظاهراً این اولین کتابِ گویا از مارکس به زبان فارسی است. این جزوه در اصل سخنرانی‌های خود مارکس برای کارگران است و در آن پایه‌ای‌ترین مفاهیم اقتصاد سیاسی را برای کارگران به زبان ساده تشریح میکند، و بقول خودش […]