حزب کمونیست ایران – تشکیلات هلند

حزب کمونیست ایران – تشکیلات هلند: فراخوان به تظاهرات اول مه روز جهانی کارگر در روتردام (هلند)

اول ماه مه مارش همبستگی جهانی طبقه کارگر است. كارگران در هر کجای این دنیا باشند از هر صنف و رشته ای، از هر زبان و نژاد و مليت و مذهبی، با هر عقيده و مرامی كارگرند و توسط سرمايه داران استثمار می شوند. كارگران در اين روز به دور هم جمع می شوند تا […]