توفیق پیرخضری

دستگیر شدگان اول ماه مه سنندج باید آزاد شوند

توفیق پیرخضری دستگیر شدگان اول ماه مه سنندج هر چه زودتر باید آزاد شوند . دیشب خبر دستگیری 4 نفر بود که بعدها چند نفر دیگر را دست گیر کردند و نگرانی اینست که احتمالا این دستگیریها ادامه داشته باشد . کارگران در این روز برای درمان دردهایشان و دراعتراض به صاحبان خود گمارده ثروت […]

اول ماه مه یکی از خواستهای برحقمان را بقبولانیم

توفیق پیرخضری: روز جهانی کار گر را هر سال اول ماه مه گرامی می داریم این روز در اکثر نقاط دنیا توسط کارگران و دیگر اقشارروشن فکر و دستمزد بگیر جامعه با پشتیبانی یا همراهی کمونیستها به اشکا ل گوناگون برگذار می شود . این روز آنقدر برای نظام سرمایه دردسرساز است که نمی خواهند […]