بهرام رحمانی

گفتگو با بهرام رحمانی، در رابطه با مراسم های اول ماه می در ایران و ترکیه

راديو زنان گفتگو با بهرام رحمانی، در رابطه با مراسم های اول ماه می در ایران و ترکیه

نگاهی به مارش روز جهانی کارگر در جهان و ایران و موقعیت فلاکت بار کارگران ایران!

بهرام رحمانی: بار دیگر، روز جهانی کارگر را به کارگران جهان و ایران تبریک می گویم. حدود دو قرن از شکل گیری آن می گذرد، اما روزبروز اعتراضات و اعتصاب کارگران گسترش پیدا می کند و در اول ماه می ها به اوج خود می رسد. در این روز، میلیون ها کارگر در شهرهای بزرگ […]

اول ماه می، تاثیر بحران اقتصادی و تحریم ها بر زیست و زندگی کارگران ایران!

بهرام رحمانی: اول ماه می – یازده اردیبهشت، روز اتحاد و همبستگی جهانی کارگران و روز اعتراض و کیفر خواست علیه سیستم سرمایه داری است. اول ماه می امسال، کارگران جهان در حالی به اسقبال روز جهانی خود می روند که بی کاری و گرانی و تورم و فقر در ایران و جهان، نسبت به […]