برگزاری مراسم باشکوه اول ماه مه در شهر سلیمانیه

برگزاری مراسم باشکوه اول ماه مه در شهر سلیمانیه

با حضور صد ها تن از کارگران و نمایندگان احزاب و تشکل های مدنی و سیاسی . ترس و وحشت نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم و حضور گسترده نیروهای یگان ویژه در چهار طرف مراسم. ما جمعی از کارگران ایرانی …در سلیمانیه با شعار خود و پوستر های فعالین کارگری دستگیر شده  در ایران خواهان […]