اول ماه مه شهرسان سقز

اول ماه مه شهرسان سقز

اول ماه مه 92 قبل از هر چیز اول ماه مه روز جهانی کارگر بر تمام کارگران جهان و ایران گرامی باد و درود می فرستم برای تک تک کارگران زندانی و خانواده آن عزیزان. از …طرف اداره اطلاعات سقز  روز 10 سه شنبه مورخ 10/2/92  ساعت 2 – 18 دقیقه بعدازظهر با محمود صالحی […]