اطلاعییه فوری از کمیته برگزاری اول ماه در سلیمانیه

اطلاعییه فوری از کمیته برگزاری اول ماه در سلیمانیه

برای تمامی اذهان عموم ما به عنوان کمیته برگزار کننده اول ماه مه چند روز پیش اطلاعیه ای صادر نمودیم تحت عنوان اینکه مراسم اول ماه مه در ساعت 4 عصر روز اول ماه مه در نزدیک تالار کاسامول جنب میدان کارگر برگزار خواهد شد. اما زمانی که ما برای امنیت تجمع به نیروهای امنیتی […]