اطلاعیه ی شماره 50 – قطعنامه پیشنهادی رضا شهابی برای روز جهانی کارگر

اطلاعیه ی شماره 50 – قطعنامه پیشنهادی رضا شهابی برای روز جهانی کارگر

قطعنامه روز جهانی کارگر (1 مه) -زندان اوین اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران علیه نظام سرمایه داری را به همه کارگران جهان تبریک عرض می کنم و یاد و نام کسانی را که در راه مبارزه ی طبقه ی کارگر با سرمایه دار جان شان را از دست داده اند گرامی می دارم. […]